Sığır Yetiştiriciliğinde Sinekle Mücadele Problemi !!!

Sinekler gerek sebep oldukları hastalıklar gerekse verim kayıplarından dolayı sığır yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara neden olmaktadırlar. Bir sığırın herbir yanında 100 sinek veya topla...